Περιβάλλον

Παραγωγή Καθαρής Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας. Αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα ανά έτος λειτουργίας 28.120 τόνοι.

Κοινωνία

Η ΒΙΟΠΑΡ συμβάλλει ενεργά στην Εθνική διεκδίκηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην αγορά σύμφωνα με τους Κανονισμού της ΕΕ.

Κοινότητα

Κατά την περίοδο κατασκευής του εργοστασίου στο Βόλο δημιουργήθηκαν 39 νέες θέσεις εργασίας. Στη συνέχεια μόνιμα συνεχίζουν να απασχολούνται 7 μόνιμοι εργαζόμενοι από την τοπική κοινότητα.