Νέα Περιβαλλοντική Πολιτική σύμφωνα με το ISO:14001

Είμαστε ενθουσιασμένοι να ανακοινώσουμε τη νέα μας περιβαλλοντική πολιτική που αποτελεί τον πυρήνα της δέσμευσής μας για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Στην εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο προς την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις δεσμεύσεις της εταιρείας μας:

Leave A Comment