1ο Περιφερειακό Forum Βιομάζας

Η ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ.Α.Ε., εταιρεία που παράγει ηλεκτρική ενέργεια από καύση βιομάζας, υποστηρίζοντας την πράσινη ανάπτυξη στην Ελλάδα, εταιρεία μέλους του Ομίλου Ravago Greece, επικεντρώνεται στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Έτσι, συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ενίσχυση της ενεργειακής βιωσιμότητας της χώρας.

Μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και πρακτικών, η ΒΙΟΠΑΡ προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία.

Πρόσφατα, η εταιρεία συμμετείχε στο 1o Περιφερειακό Forum Βιομάζας, με θέμα «Βιοενέργεια και Βιώσιμη Δασική Διαχείριση», της Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ).

Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Αυστριακή Πρεσβεία στην Αθήνα, στο Εμπορικό Τμήμα ADVANTAGE AUSTRIA και τον Αυστριακό Σύνδεσμο Βιομάζας. 

Χάρη στη χορηγία των μελών της ΕΛΕΑΒΙΟΜ, η συμμετοχή έγινε δωρεάν με ηλεκτρονική εγγραφή.

Το Forum εστίασε στον ρόλο της αξιοποίησης δασικής βιομάζας για την παραγωγή βιοενέργειας, προϊόντων ξυλείας, στερεών βιοκαυσίμων, βιοάνθρακα – biochar, παραγωγούς βιομάζας και προϊόντων βιοοικονομίας, προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα δασικά οικοσυστήματα της χώρας.

Στόχος του Forum ήταν η δικτύωση επιχειρήσεων, τοπικής αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκών, ερευνητικών ιδρυμάτων και γενικά όλους τους συντελεστές της αλυσίδας αξίας βιομάζας.

Το πρόγραμμα το Forum διαμορφώθηκε ως εξής:

Ημερίδα:

Την Τρίτη 14 Μαΐου 2024, στη Λάρισα, περιλαμβάνοντας ομιλίες από Αυστριακούς ειδήμονες, παρουσιάσεις Ελληνικών και Αυστριακών επιχειρήσεων και B2B συναντήσεις για διερεύνηση συνεργασιών.

Επισκέψεις:

Την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το Δασαρχείο Μουζακίου Καρδίτσας και το Τμήμα Δασολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Την Πέμπτη 16 Μαΐου 2024, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε βιομηχανικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με βιομάζα σε Λάρισα και Βόλο.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην εταιρία ΒΙΟΠΑΡ, όπου οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για καινοτόμες πρακτικές στην παραγωγή και επεξεργασία βιομάζας.

Αυτές οι επισκέψεις ανέδειξαν τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την πράσινη ενέργεια.

  • Το αναξιοποίητο δυναμικό βιομάζας στη χώρα μας μπορεί να κινητοποιηθεί μέσω της δημιουργίας περιφερειακών μηχανισμών και δομών. 
  • Εφαρμογές βιοενέργειας, όπως η παραγωγή βιοκαυσίμων και βιοπροϊόντων, μπορούν να αντιμετωπίσουν επείγοντα περιβαλλοντικά ζητήματα. 
  • Όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας αξίας της βιομάζας, από παραγωγούς έως τελικούς χρήστες, μπορούν να επωφεληθούν μέσω αυξημένης αποδοτικότητας και συνεργασιών. 
  • Μια συμβιωτική σχέση μεταξύ βιοενέργειας και βιώσιμης δασικής διαχείρισης μπορεί τελικά να επιτευχθεί με την ενσωμάτωση καλών πρακτικών και καινοτόμων τεχνολογιών.

Leave A Comment